Xổ số Vietlott (Thứ Sáu, 17/05/2024)
Max 3D Kỳ quay #00770
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 750 193 0
Giải nhì 202 250 007 800 14
Giải ba 499 570 233 548 604 739 44
K. khích 047 966 682 748 494 549 052 659 113
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 306
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3.450
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Tư, 15/05/2024)
Max 3D Kỳ quay #00769
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 388 887 0
Giải nhì 883 167 854 931 20
Giải ba 510 133 637 876 075 756 32
K. khích 193 683 756 800 682 877 807 163 62
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 445
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3.064
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Hai, 13/05/2024)
Max 3D Kỳ quay #00768
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 134 952 0
Giải nhì 752 760 202 164 28
Giải ba 722 236 943 895 656 260 96
K. khích 430 510 669 746 607 384 998 972 90
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 767
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 5.369
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Sáu, 10/05/2024)
Max 3D Kỳ quay #00767
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 289 278 0
Giải nhì 890 982 099 204 119
Giải ba 613 000 618 763 380 830 56
K. khích 817 484 920 732 842 292 484 733 78
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 473
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3.120
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Tư, 08/05/2024)
Max 3D Kỳ quay #00766
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 687 453 0
Giải nhì 345 933 468 666 31
Giải ba 446 996 899 426 559 051 71
K. khích 060 616 667 024 615 821 899 790 87
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 283
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3.506
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Hai, 06/05/2024)
Max 3D Kỳ quay #00765
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 713 446 0
Giải nhì 061 858 288 321 11
Giải ba 167 529 730 305 585 336 36
K. khích 000 096 578 780 367 233 050 943 76
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 597
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 5.340
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Sáu, 03/05/2024)
Max 3D Kỳ quay #00764
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 119 793 0
Giải nhì 750 665 323 285 27
Giải ba 448 247 905 501 588 309 22
K. khích 364 323 421 386 190 065 594 694 61
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 523
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3.416
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Tư, 01/05/2024)
Max 3D Kỳ quay #00763
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 577 704 0
Giải nhì 380 287 186 594 10
Giải ba 360 551 407 717 174 332 38
K. khích 334 650 073 456 296 592 819 496 72
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 345
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3.393
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Hai, 29/04/2024)
Max 3D Kỳ quay #00762
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 171 119 0
Giải nhì 882 271 027 078 43
Giải ba 431 340 087 988 744 204 52
K. khích 476 806 441 918 490 218 865 255 80
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 886
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 4.972
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Sáu, 26/04/2024)
Max 3D Kỳ quay #00761
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 848 528 0
Giải nhì 158 438 060 879 23
Giải ba 300 246 826 422 959 300 57
K. khích 308 523 285 509 686 998 088 266 56
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 452
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3.843
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Tư, 24/04/2024)
Max 3D Kỳ quay #00760
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 200 297 0
Giải nhì 501 387 402 733 15
Giải ba 043 024 346 578 729 548 35
K. khích 545 067 608 388 305 726 700 216 77
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 438
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3.503
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Hai, 22/04/2024)
Max 3D Kỳ quay #00759
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 879 319 0
Giải nhì 299 833 926 356 40
Giải ba 686 270 011 983 076 048 86
K. khích 271 131 766 852 100 760 835 225 75
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 645
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 5.985
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Sáu, 19/04/2024)
Max 3D Kỳ quay #00758
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 400 736 0
Giải nhì 226 212 454 631 18
Giải ba 641 669 445 154 183 867 52
K. khích 484 923 347 270 385 460 322 141 60
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 312
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3.767
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Tư, 17/04/2024)
Max 3D Kỳ quay #00757
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 273 124 0
Giải nhì 317 333 298 812 29
Giải ba 644 636 420 510 307 709 44
K. khích 914 571 612 278 441 796 128 234 78
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 408
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3.327
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Hai, 15/04/2024)
Max 3D Kỳ quay #00756
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 157 349 0
Giải nhì 832 311 228 735 93
Giải ba 650 867 963 236 487 513 75
K. khích 300 819 478 882 979 692 611 094 111
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 778
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 5.907
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Sáu, 12/04/2024)
Max 3D Kỳ quay #00755
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 720 217 0
Giải nhì 573 379 612 338 141
Giải ba 264 144 114 025 465 932 118
K. khích 041 665 038 389 067 748 226 557 92
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 516
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3.883
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Tư, 10/04/2024)
Max 3D Kỳ quay #00754
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 577 268 0
Giải nhì 353 360 313 399 50
Giải ba 669 493 577 671 090 720 51
K. khích 626 240 729 972 531 445 921 216 71
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 469
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3.598
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Hai, 08/04/2024)
Max 3D Kỳ quay #00753
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 356 026 0
Giải nhì 553 466 562 100 23
Giải ba 206 479 436 998 641 371 53
K. khích 093 484 673 820 117 149 111 888 85
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 564
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 5.684
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Sáu, 05/04/2024)
Max 3D Kỳ quay #00752
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 677 048 0
Giải nhì 734 538 040 803 49
Giải ba 493 844 085 850 556 432 66
K. khích 723 115 538 007 418 992 060 202 42
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 365
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3.392
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Tư, 03/04/2024)
Max 3D Kỳ quay #00751
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 572 807 0
Giải nhì 459 252 285 085 19
Giải ba 507 222 125 363 829 739 50
K. khích 970 130 362 808 599 150 825 070 103
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 344
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3.583
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Hai, 01/04/2024)
Max 3D Kỳ quay #00750
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 572 211 0
Giải nhì 914 900 845 854 55
Giải ba 346 081 560 199 991 016 26
K. khích 314 280 317 717 076 340 462 708 68
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 712
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 4.779
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Sáu, 29/03/2024)
Max 3D Kỳ quay #00749
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 021 859 0
Giải nhì 971 420 088 572 10
Giải ba 450 371 362 973 171 032 72
K. khích 598 290 276 149 661 233 454 367 229
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 340
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3.369
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Tư, 27/03/2024)
Max 3D Kỳ quay #00748
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 887 272 0
Giải nhì 766 046 292 276 45
Giải ba 140 081 967 302 514 930 52
K. khích 910 704 797 728 824 866 256 696 65
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 535
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3.093
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Hai, 25/03/2024)
Max 3D Kỳ quay #00747
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 359 924 0
Giải nhì 177 280 851 941 21
Giải ba 991 273 976 706 691 844 39
K. khích 286 068 691 271 832 407 551 279 74
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 554
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 4.869
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0

Max 3d Vietlott là sản phẩm xổ số tự chọn được công ty xổ số điện toán Vietlott sẽ chính thức phát hành vào ngày 20/04/2019 với cách chơi hấp dẫn, mới lạ, dễ chơi và tỷ lệ trúng thưởng cao nhất trong các sản phẩm hiện tại, giải thưởng cao nhất có thể lên đến hàng tỷ đồng với mệnh giá vé 10.000 VNĐ.

thabet mig8 s666 zbet 888b cwin f8bet hb88 hb88 123b xoso66 xoso66 st666 tk88 m88 w88 188bet m88 w88 188bet