Xổ số Vietlott (Thứ Hai, 11/12/2023)
Max 3D Kỳ quay #00703
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 176 880 0
Giải nhì 383 871 115 012 33
Giải ba 727 884 316 965 672 844 120
K. khích 295 369 805 808 104 849 622 266 77
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 526
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 5.079
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Sáu, 08/12/2023)
Max 3D Kỳ quay #00702
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 819 522 0
Giải nhì 600 649 561 451 18
Giải ba 976 743 659 769 406 827 31
K. khích 677 888 749 069 999 771 206 426 75
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 318
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3.134
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Tư, 06/12/2023)
Max 3D Kỳ quay #00701
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 128 529 0
Giải nhì 019 166 847 155 22
Giải ba 244 522 379 376 486 786 50
K. khích 939 422 447 836 935 750 195 147 180
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 395
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3.729
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Hai, 04/12/2023)
Max 3D Kỳ quay #00700
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 374 486 0
Giải nhì 313 746 935 519 61
Giải ba 534 797 935 039 771 356 49
K. khích 908 091 615 982 891 978 991 380 53
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 578
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 4.326
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Sáu, 01/12/2023)
Max 3D Kỳ quay #00699
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 401 934 0
Giải nhì 010 494 048 431 10
Giải ba 819 832 039 130 980 516 33
K. khích 960 081 502 118 541 919 901 343 92
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 305
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3.244
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Tư, 29/11/2023)
Max 3D Kỳ quay #00698
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 060 547 0
Giải nhì 107 769 393 440 43
Giải ba 721 268 294 998 441 589 41
K. khích 407 816 383 517 520 137 667 071 55
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 396
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3.513
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Hai, 27/11/2023)
Max 3D Kỳ quay #00697
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 785 326 0
Giải nhì 731 900 114 569 18
Giải ba 927 778 163 849 794 885 60
K. khích 420 419 191 028 846 219 305 881 78
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 553
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 4.646
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Sáu, 24/11/2023)
Max 3D Kỳ quay #00696
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 432 458 0
Giải nhì 053 729 259 405 20
Giải ba 158 415 145 826 017 506 54
K. khích 352 409 607 538 746 671 225 656 59
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 425
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3.052
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Tư, 22/11/2023)
Max 3D Kỳ quay #00695
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 655 117 0
Giải nhì 380 461 759 111 127
Giải ba 078 842 520 432 275 829 36
K. khích 039 510 371 629 487 099 098 383 58
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 307
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2.650
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Hai, 20/11/2023)
Max 3D Kỳ quay #00694
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 757 497 0
Giải nhì 893 924 026 698 17
Giải ba 201 546 464 225 120 861 37
K. khích 250 913 819 798 228 205 008 025 125
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 488
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 4.905
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Sáu, 17/11/2023)
Max 3D Kỳ quay #00693
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 618 788 0
Giải nhì 292 265 058 446 18
Giải ba 424 390 467 837 550 739 25
K. khích 330 970 216 224 411 648 637 966 57
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 349
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2.768
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Tư, 15/11/2023)
Max 3D Kỳ quay #00692
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 208 074 0
Giải nhì 725 834 163 131 8
Giải ba 560 516 257 714 326 700 43
K. khích 096 437 471 651 451 783 003 457 48
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 374
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2.801
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Hai, 13/11/2023)
Max 3D Kỳ quay #00691
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 051 120 0
Giải nhì 634 806 608 860 33
Giải ba 151 970 682 174 583 406 37
K. khích 311 283 596 658 940 027 021 751 78
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 585
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 4.576
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Sáu, 10/11/2023)
Max 3D Kỳ quay #00690
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 640 693 0
Giải nhì 794 352 115 474 16
Giải ba 901 478 102 528 750 054 38
K. khích 141 839 223 833 708 432 116 592 61
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 267
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2.904
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Tư, 08/11/2023)
Max 3D Kỳ quay #00689
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 662 257 0
Giải nhì 501 003 123 693 21
Giải ba 674 363 817 173 174 768 43
K. khích 602 315 747 577 445 413 802 683 97
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 289
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3.227
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Hai, 06/11/2023)
Max 3D Kỳ quay #00688
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 629 001 0
Giải nhì 224 967 812 216 69
Giải ba 641 064 690 636 175 625 64
K. khích 741 341 937 181 119 803 820 683 72
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 519
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 4.553
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Sáu, 03/11/2023)
Max 3D Kỳ quay #00687
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 401 951 0
Giải nhì 751 708 563 740 17
Giải ba 162 184 464 271 453 952 26
K. khích 210 334 671 651 626 277 491 790 99
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 286
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2.868
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Tư, 01/11/2023)
Max 3D Kỳ quay #00686
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 478 509 0
Giải nhì 328 834 493 561 19
Giải ba 706 851 589 589 069 706 35
K. khích 143 347 165 349 167 002 716 432 278
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 385
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2.879
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Hai, 30/10/2023)
Max 3D Kỳ quay #00685
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 661 071 0
Giải nhì 580 703 912 221 15
Giải ba 361 936 812 363 123 791 65
K. khích 376 162 801 632 480 941 094 595 129
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 424
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 4.370
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Sáu, 27/10/2023)
Max 3D Kỳ quay #00684
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 317 811 0
Giải nhì 512 203 999 800 27
Giải ba 839 394 094 616 617 457 16
K. khích 217 678 546 950 223 728 249 591 75
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 352
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2.881
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Tư, 25/10/2023)
Max 3D Kỳ quay #00683
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 976 407 0
Giải nhì 551 427 925 210 19
Giải ba 108 598 262 067 626 965 41
K. khích 502 579 960 430 412 750 126 842 63
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 307
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2.910
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Hai, 23/10/2023)
Max 3D Kỳ quay #00682
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 664 076 0
Giải nhì 643 268 565 176 9
Giải ba 951 318 771 489 727 857 54
K. khích 862 198 939 167 405 105 323 474 61
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 388
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 4.707
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Sáu, 20/10/2023)
Max 3D Kỳ quay #00681
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 226 716 0
Giải nhì 146 253 982 745 12
Giải ba 172 773 683 958 030 830 29
K. khích 455 698 139 380 843 535 971 906 40
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 348
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2.906
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Tư, 18/10/2023)
Max 3D Kỳ quay #00680
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 220 624 0
Giải nhì 795 634 490 397 23
Giải ba 610 716 126 289 792 616 41
K. khích 970 013 438 550 117 468 438 964 91
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 347
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3.015
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0

Max 3d Vietlott là sản phẩm xổ số tự chọn được công ty xổ số điện toán Vietlott sẽ chính thức phát hành vào ngày 20/04/2019 với cách chơi hấp dẫn, mới lạ, dễ chơi và tỷ lệ trúng thưởng cao nhất trong các sản phẩm hiện tại, giải thưởng cao nhất có thể lên đến hàng tỷ đồng với mệnh giá vé 10.000 VNĐ.

thabet mig8 s666 zbet 888b cwin f8bet hb88 hb88 123b xoso66 xoso66 st666 tk88 m88 w88 188bet m88 w88 188bet