Xổ số Vietlott (Thứ Hai, 11/12/2023)
Max 3D Kỳ quay #00703
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 176 880 0
Giải nhì 383 871 115 012 33
Giải ba 727 884 316 965 672 844 120
K. khích 295 369 805 808 104 849 622 266 77
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 526
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 5.079
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Chủ Nhật, 10/12/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01132
Giá trị Jackpot
23.299.498.500đ
09 10 11 17 41 44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 23.299.498.500
Giải nhất 22 10.000.000
Giải nhì 1.076 300.000
Giải ba 19.183 30.000
Xổ số Vietlott (Thứ Bảy, 09/12/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00968
Giá trị Jackpot 1
32.990.974.950đ
Giá trị Jackpot 2
4.814.957.800đ
06 09 26 27 34 47 41
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 32.990.974.950
Jackpot 2 0 4.814.957.800
Giải nhất 9 40.000.000
Giải nhì 619 500.000
Giải ba 11.708 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Sáu, 08/12/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01131
Giá trị Jackpot
21.503.268.500đ
11 15 16 17 42 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 21.503.268.500
Giải nhất 23 10.000.000
Giải nhì 912 300.000
Giải ba 16.652 30.000
Max 3D Kỳ quay #00702
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 819 522 0
Giải nhì 600 649 561 451 18
Giải ba 976 743 659 769 406 827 31
K. khích 677 888 749 069 999 771 206 426 75
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 318
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3.134
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Năm, 07/12/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00967
Giá trị Jackpot 1
31.401.323.850đ
Giá trị Jackpot 2
4.638.329.900đ
09 13 28 33 50 53 47
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 31.401.323.850
Jackpot 2 0 4.638.329.900
Giải nhất 11 40.000.000
Giải nhì 507 500.000
Giải ba 9.651 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Tư, 06/12/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01130
Giá trị Jackpot
19.757.570.500đ
18 19 20 29 41 42
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 19.757.570.500
Giải nhất 10 10.000.000
Giải nhì 894 300.000
Giải ba 16.142 30.000
Max 3D Kỳ quay #00701
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 128 529 0
Giải nhì 019 166 847 155 22
Giải ba 244 522 379 376 486 786 50
K. khích 939 422 447 836 935 750 195 147 180
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 395
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3.729
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Ba, 05/12/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00966
Giá trị Jackpot 1
50.531.713.500đ
Giá trị Jackpot 2
4.482.627.250đ
02 04 19 32 35 39 49
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 1 50.531.713.500
Jackpot 2 0 4.482.627.250
Giải nhất 20 40.000.000
Giải nhì 826 500.000
Giải ba 17.445 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Hai, 04/12/2023)
Max 3D Kỳ quay #00700
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 374 486 0
Giải nhì 313 746 935 519 61
Giải ba 534 797 935 039 771 356 49
K. khích 908 091 615 982 891 978 991 380 53
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 578
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 4.326
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Chủ Nhật, 03/12/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01129
Giá trị Jackpot
17.845.608.000đ
12 14 16 21 29 32
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 17.845.608.000
Giải nhất 31 10.000.000
Giải nhì 885 300.000
Giải ba 15.157 30.000
Xổ số Vietlott (Thứ Bảy, 02/12/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00965
Giá trị Jackpot 1
48.458.017.200đ
Giá trị Jackpot 2
4.252.216.550đ
01 10 20 37 48 51 54
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 48.458.017.200
Jackpot 2 0 4.252.216.550
Giải nhất 23 40.000.000
Giải nhì 1.033 500.000
Giải ba 15.666 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Sáu, 01/12/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01128
Giá trị Jackpot
16.300.633.500đ
05 10 14 21 27 32
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 16.300.633.500
Giải nhất 19 10.000.000
Giải nhì 1.179 300.000
Giải ba 18.148 30.000
Max 3D Kỳ quay #00699
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 401 934 0
Giải nhì 010 494 048 431 10
Giải ba 819 832 039 130 980 516 33
K. khích 960 081 502 118 541 919 901 343 92
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 305
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3.244
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Năm, 30/11/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00964
Giá trị Jackpot 1
46.969.203.000đ
Giá trị Jackpot 2
4.086.792.750đ
09 13 21 28 50 54 51
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 46.969.203.000
Jackpot 2 0 4.086.792.750
Giải nhất 7 40.000.000
Giải nhì 562 500.000
Giải ba 12.592 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Tư, 29/11/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01127
Giá trị Jackpot
14.760.004.000đ
09 22 24 32 38 39
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 14.760.004.000
Giải nhất 19 10.000.000
Giải nhì 902 300.000
Giải ba 15.645 30.000
Max 3D Kỳ quay #00698
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 060 547 0
Giải nhì 107 769 393 440 43
Giải ba 721 268 294 998 441 589 41
K. khích 407 816 383 517 520 137 667 071 55
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 396
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3.513
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Ba, 28/11/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00963
Giá trị Jackpot 1
44.717.168.550đ
Giá trị Jackpot 2
3.836.566.700đ
10 24 47 48 52 55 28
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 44.717.168.550
Jackpot 2 0 3.836.566.700
Giải nhất 7 40.000.000
Giải nhì 527 500.000
Giải ba 11.951 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Hai, 27/11/2023)
Max 3D Kỳ quay #00697
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 785 326 0
Giải nhì 731 900 114 569 18
Giải ba 927 778 163 849 794 885 60
K. khích 420 419 191 028 846 219 305 881 78
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 553
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 4.646
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Chủ Nhật, 26/11/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01126
Giá trị Jackpot
13.191.038.000đ
04 06 15 23 25 36
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 13.191.038.000
Giải nhất 26 10.000.000
Giải nhì 1.218 300.000
Giải ba 17.986 30.000
Xổ số Vietlott (Thứ Bảy, 25/11/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00962
Giá trị Jackpot 1
42.235.023.000đ
Giá trị Jackpot 2
3.560.772.750đ
07 09 10 17 25 53 49
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 42.235.023.000
Jackpot 2 0 3.560.772.750
Giải nhất 13 40.000.000
Giải nhì 687 500.000
Giải ba 14.059 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Sáu, 24/11/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01125
Giá trị Jackpot
96.243.094.000đ
05 18 22 34 41 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 96.243.094.000
Giải nhất 70 10.000.000
Giải nhì 2.741 300.000
Giải ba 43.210 30.000
Max 3D Kỳ quay #00696
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 432 458 0
Giải nhì 053 729 259 405 20
Giải ba 158 415 145 826 017 506 54
K. khích 352 409 607 538 746 671 225 656 59
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 425
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3.052
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Năm, 23/11/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00961
Giá trị Jackpot 1
40.785.765.150đ
Giá trị Jackpot 2
3.399.744.100đ
04 06 26 33 52 55 15
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 40.785.765.150
Jackpot 2 0 3.399.744.100
Giải nhất 5 40.000.000
Giải nhì 413 500.000
Giải ba 9.819 50.000