Xổ số Vietlott (Chủ Nhật, 19/05/2024)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01200
Giá trị Jackpot
13.304.746.000đ
05 19 25 35 37 39
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 13.304.746.000
Giải nhất 34 10.000.000
Giải nhì 1.563 300.000
Giải ba 21.877 30.000
Xổ số Vietlott (Thứ Bảy, 18/05/2024)
POWER 6/55 Kỳ quay #01036
Giá trị Jackpot 1
37.855.412.400đ
Giá trị Jackpot 2
3.429.871.500đ
12 18 20 25 27 52 44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 37.855.412.400
Jackpot 2 0 3.429.871.500
Giải nhất 12 40.000.000
Giải nhì 740 500.000
Giải ba 14.703 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Sáu, 17/05/2024)
Max 3D Kỳ quay #00770
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 750 193 0
Giải nhì 202 250 007 800 14
Giải ba 499 570 233 548 604 739 44
K. khích 047 966 682 748 494 549 052 659 113
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 306
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3.450
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
MEGA 6/45 Kỳ quay #01199
Giá trị Jackpot
69.796.747.000đ
08 22 27 29 39 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 69.796.747.000
Giải nhất 59 10.000.000
Giải nhì 2.803 300.000
Giải ba 41.364 30.000
Xổ số Vietlott (Thứ Năm, 16/05/2024)
POWER 6/55 Kỳ quay #01035
Giá trị Jackpot 1
35.985.134.550đ
Giá trị Jackpot 2
3.222.062.850đ
20 25 27 39 45 55 44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 35.985.134.550
Jackpot 2 0 3.222.062.850
Giải nhất 8 40.000.000
Giải nhì 538 500.000
Giải ba 12.439 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Tư, 15/05/2024)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01198
Giá trị Jackpot
63.000.355.500đ
03 11 13 21 24 34
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 63.000.355.500
Giải nhất 42 10.000.000
Giải nhì 2.255 300.000
Giải ba 37.624 30.000
Max 3D Kỳ quay #00769
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 388 887 0
Giải nhì 883 167 854 931 20
Giải ba 510 133 637 876 075 756 32
K. khích 193 683 756 800 682 877 807 163 62
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 445
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3.064
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Ba, 14/05/2024)
POWER 6/55 Kỳ quay #01034
Giá trị Jackpot 1
33.986.568.900đ
Giá trị Jackpot 2
3.442.952.100đ
05 17 36 40 46 50 01
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 33.986.568.900
Jackpot 2 1 3.442.952.100
Giải nhất 13 40.000.000
Giải nhì 554 500.000
Giải ba 12.448 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Hai, 13/05/2024)
Max 3D Kỳ quay #00768
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 134 952 0
Giải nhì 752 760 202 164 28
Giải ba 722 236 943 895 656 260 96
K. khích 430 510 669 746 607 384 998 972 90
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 767
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 5.369
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Chủ Nhật, 12/05/2024)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01197
Giá trị Jackpot
56.872.464.500đ
03 05 06 09 32 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 56.872.464.500
Giải nhất 32 10.000.000
Giải nhì 1.925 300.000
Giải ba 34.750 30.000
Xổ số Vietlott (Thứ Bảy, 11/05/2024)
POWER 6/55 Kỳ quay #01033
Giá trị Jackpot 1
31.730.182.500đ
Giá trị Jackpot 2
3.192.242.500đ
19 23 25 43 46 54 42
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 31.730.182.500
Jackpot 2 0 3.192.242.500
Giải nhất 12 40.000.000
Giải nhì 546 500.000
Giải ba 11.770 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Sáu, 10/05/2024)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01196
Giá trị Jackpot
53.511.343.500đ
12 13 31 38 42 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 53.511.343.500
Giải nhất 34 10.000.000
Giải nhì 1.662 300.000
Giải ba 30.583 30.000
Max 3D Kỳ quay #00767
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 289 278 0
Giải nhì 890 982 099 204 119
Giải ba 613 000 618 763 380 830 56
K. khích 817 484 920 732 842 292 484 733 78
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 473
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3.120
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Năm, 09/05/2024)
POWER 6/55 Kỳ quay #01032
Giá trị Jackpot 1
62.575.096.350đ
Giá trị Jackpot 2
5.660.148.700đ
03 16 21 36 37 40 31
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 1 62.575.096.350
Jackpot 2 1 5.660.148.700
Giải nhất 66 40.000.000
Giải nhì 888 500.000
Giải ba 17.709 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Tư, 08/05/2024)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01195
Giá trị Jackpot
50.378.948.500đ
02 10 13 22 30 34
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 50.378.948.500
Giải nhất 40 10.000.000
Giải nhì 1.854 300.000
Giải ba 28.756 30.000
Max 3D Kỳ quay #00766
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 687 453 0
Giải nhì 345 933 468 666 31
Giải ba 446 996 899 426 559 051 71
K. khích 060 616 667 024 615 821 899 790 87
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 283
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3.506
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Ba, 07/05/2024)
POWER 6/55 Kỳ quay #01031
Giá trị Jackpot 1
61.542.131.250đ
Giá trị Jackpot 2
5.545.374.800đ
21 26 35 41 44 52 13
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 61.542.131.250
Jackpot 2 0 5.545.374.800
Giải nhất 13 40.000.000
Giải nhì 912 500.000
Giải ba 19.585 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Hai, 06/05/2024)
Max 3D Kỳ quay #00765
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 713 446 0
Giải nhì 061 858 288 321 11
Giải ba 167 529 730 305 585 336 36
K. khích 000 096 578 780 367 233 050 943 76
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 597
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 5.340
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Chủ Nhật, 05/05/2024)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01194
Giá trị Jackpot
47.438.133.000đ
10 12 14 16 21 39
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 47.438.133.000
Giải nhất 31 10.000.000
Giải nhì 1.624 300.000
Giải ba 27.795 30.000
Xổ số Vietlott (Thứ Bảy, 04/05/2024)
POWER 6/55 Kỳ quay #01030
Giá trị Jackpot 1
58.191.976.650đ
Giá trị Jackpot 2
5.173.135.400đ
05 27 35 45 49 55 18
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 58.191.976.650
Jackpot 2 0 5.173.135.400
Giải nhất 12 40.000.000
Giải nhì 1.120 500.000
Giải ba 17.823 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Sáu, 03/05/2024)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01193
Giá trị Jackpot
44.647.657.500đ
01 13 14 21 27 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 44.647.657.500
Giải nhất 24 10.000.000
Giải nhì 1.461 300.000
Giải ba 24.441 30.000
Max 3D Kỳ quay #00764
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 119 793 0
Giải nhì 750 665 323 285 27
Giải ba 448 247 905 501 588 309 22
K. khích 364 323 421 386 190 065 594 694 61
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 523
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3.416
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Năm, 02/05/2024)
POWER 6/55 Kỳ quay #01029
Giá trị Jackpot 1
55.439.469.300đ
Giá trị Jackpot 2
4.867.301.250đ
30 32 33 36 42 48 18
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 55.439.469.300
Jackpot 2 0 4.867.301.250
Giải nhất 10 40.000.000
Giải nhì 597 500.000
Giải ba 14.270 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Tư, 01/05/2024)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01192
Giá trị Jackpot
41.717.518.000đ
07 09 17 20 25 29
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 41.717.518.000
Giải nhất 46 10.000.000
Giải nhì 1.840 300.000
Giải ba 29.082 30.000