Xổ số Vietlott (Thứ Bảy, 20/04/2024)
POWER 6/55 Kỳ quay #01024
Giá trị Jackpot 1
41.561.844.600đ
Giá trị Jackpot 2
3.325.342.950đ
02 06 35 43 45 47 14
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 41.561.844.600
Jackpot 2 0 3.325.342.950
Giải nhất 8 40.000.000
Giải nhì 670 500.000
Giải ba 15.900 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Năm, 18/04/2024)
POWER 6/55 Kỳ quay #01023
Giá trị Jackpot 1
38.633.758.050đ
Giá trị Jackpot 2
3.625.181.100đ
01 21 23 33 43 54 28
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 38.633.758.050
Jackpot 2 1 3.625.181.100
Giải nhất 18 40.000.000
Giải nhì 729 500.000
Giải ba 14.634 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Ba, 16/04/2024)
POWER 6/55 Kỳ quay #01022
Giá trị Jackpot 1
36.274.024.650đ
Giá trị Jackpot 2
3.362.988.500đ
03 05 32 40 46 50 37
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 36.274.024.650
Jackpot 2 0 3.362.988.500
Giải nhất 12 40.000.000
Giải nhì 741 500.000
Giải ba 16.464 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Bảy, 13/04/2024)
POWER 6/55 Kỳ quay #01021
Giá trị Jackpot 1
33.007.128.150đ
Giá trị Jackpot 2
3.334.125.350đ
29 36 37 38 40 42 46
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 33.007.128.150
Jackpot 2 1 3.334.125.350
Giải nhất 9 40.000.000
Giải nhì 787 500.000
Giải ba 16.665 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Năm, 11/04/2024)
POWER 6/55 Kỳ quay #01020
Giá trị Jackpot 1
157.093.357.425đ
Giá trị Jackpot 2
2.288.150.825đ
03 06 15 25 33 43 55
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 2 157.093.357.425
Jackpot 2 2 2.288.150.825
Giải nhất 103 40.000.000
Giải nhì 4.108 500.000
Giải ba 72.534 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Ba, 09/04/2024)
POWER 6/55 Kỳ quay #01019
Giá trị Jackpot 1
300.000.000.000đ
Giá trị Jackpot 2
25.409.725.000đ
04 12 27 44 46 51 22
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 300.000.000.000
Jackpot 2 1 25.409.725.000
Giải nhất 41 40.000.000
Giải nhì 3.112 500.000
Giải ba 69.136 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Bảy, 06/04/2024)
POWER 6/55 Kỳ quay #01018
Giá trị Jackpot 1
300.000.000.000đ
Giá trị Jackpot 2
67.784.892.000đ
09 13 20 30 39 54 23
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 300.000.000.000
Jackpot 2 1 67.784.892.000
Giải nhất 47 40.000.000
Giải nhì 3.272 500.000
Giải ba 73.555 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Năm, 04/04/2024)
POWER 6/55 Kỳ quay #01017
Giá trị Jackpot 1
337.543.447.350đ
Giá trị Jackpot 2
7.171.494.150đ
03 08 12 25 47 48 15
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 337.543.447.350
Jackpot 2 0 7.171.494.150
Giải nhất 32 40.000.000
Giải nhì 3.348 500.000
Giải ba 67.843 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Ba, 02/04/2024)
POWER 6/55 Kỳ quay #01016
Giá trị Jackpot 1
317.948.300.400đ
Giá trị Jackpot 2
4.994.255.600đ
01 12 18 20 51 52 37
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 317.948.300.400
Jackpot 2 0 4.994.255.600
Giải nhất 43 40.000.000
Giải nhì 3.182 500.000
Giải ba 66.871 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Bảy, 30/03/2024)
POWER 6/55 Kỳ quay #01015
Giá trị Jackpot 1
300.000.000.000đ
Giá trị Jackpot 2
10.983.938.000đ
14 17 27 38 54 55 23
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 300.000.000.000
Jackpot 2 2 10.983.938.000
Giải nhất 31 40.000.000
Giải nhì 2.901 500.000
Giải ba 62.094 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Năm, 28/03/2024)
POWER 6/55 Kỳ quay #01014
Giá trị Jackpot 1
300.000.000.000đ
Giá trị Jackpot 2
7.915.123.550đ
01 07 18 26 38 49 21
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 300.000.000.000
Jackpot 2 2 7.915.123.550
Giải nhất 71 40.000.000
Giải nhì 3.289 500.000
Giải ba 61.928 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Ba, 26/03/2024)
POWER 6/55 Kỳ quay #01013
Giá trị Jackpot 1
297.045.137.100đ
Giá trị Jackpot 2
4.773.402.950đ
01 08 13 16 38 44 47
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 297.045.137.100
Jackpot 2 1 4.773.402.950
Giải nhất 42 40.000.000
Giải nhì 2.734 500.000
Giải ba 63.321 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Bảy, 23/03/2024)
POWER 6/55 Kỳ quay #01012
Giá trị Jackpot 1
281.084.510.550đ
Giá trị Jackpot 2
4.202.342.900đ
03 10 13 30 40 52 04
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 281.084.510.550
Jackpot 2 1 4.202.342.900
Giải nhất 104 40.000.000
Giải nhì 2.880 500.000
Giải ba 55.887 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Năm, 21/03/2024)
POWER 6/55 Kỳ quay #01011
Giá trị Jackpot 1
270.263.424.450đ
Giá trị Jackpot 2
4.398.445.450đ
12 13 41 48 49 53 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 270.263.424.450
Jackpot 2 1 4.398.445.450
Giải nhất 36 40.000.000
Giải nhì 2.194 500.000
Giải ba 46.911 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Ba, 19/03/2024)
POWER 6/55 Kỳ quay #01010
Giá trị Jackpot 1
257.677.415.400đ
Giá trị Jackpot 2
4.532.598.900đ
06 25 39 45 46 55 26
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 257.677.415.400
Jackpot 2 1 4.532.598.900
Giải nhất 37 40.000.000
Giải nhì 2.240 500.000
Giải ba 49.299 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Bảy, 16/03/2024)
POWER 6/55 Kỳ quay #01009
Giá trị Jackpot 1
243.884.025.300đ
Giá trị Jackpot 2
10.424.918.300đ
08 36 42 43 44 55 54
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 243.884.025.300
Jackpot 2 1 10.424.918.300
Giải nhất 19 40.000.000
Giải nhì 1.973 500.000
Giải ba 46.293 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Năm, 14/03/2024)
POWER 6/55 Kỳ quay #01008
Giá trị Jackpot 1
228.468.952.650đ
Giá trị Jackpot 2
8.712.132.450đ
21 25 26 29 41 51 39
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 228.468.952.650
Jackpot 2 0 8.712.132.450
Giải nhất 26 40.000.000
Giải nhì 1.938 500.000
Giải ba 43.585 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Ba, 12/03/2024)
POWER 6/55 Kỳ quay #01007
Giá trị Jackpot 1
213.559.310.100đ
Giá trị Jackpot 2
7.055.505.500đ
11 14 18 20 22 43 16
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 213.559.310.100
Jackpot 2 0 7.055.505.500
Giải nhất 34 40.000.000
Giải nhì 2.559 500.000
Giải ba 51.357 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Bảy, 09/03/2024)
POWER 6/55 Kỳ quay #01006
Giá trị Jackpot 1
199.484.306.400đ
Giá trị Jackpot 2
5.491.616.200đ
11 13 22 36 46 49 37
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 199.484.306.400
Jackpot 2 0 5.491.616.200
Giải nhất 22 40.000.000
Giải nhì 1.743 500.000
Giải ba 38.373 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Năm, 07/03/2024)
POWER 6/55 Kỳ quay #01005
Giá trị Jackpot 1
186.792.773.700đ
Giá trị Jackpot 2
4.081.445.900đ
13 20 33 47 53 54 19
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 186.792.773.700
Jackpot 2 0 4.081.445.900
Giải nhất 23 40.000.000
Giải nhì 1.647 500.000
Giải ba 36.841 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Ba, 05/03/2024)
POWER 6/55 Kỳ quay #01004
Giá trị Jackpot 1
177.059.760.600đ
Giá trị Jackpot 2
7.622.995.650đ
12 19 21 23 28 54 31
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 177.059.760.600
Jackpot 2 1 7.622.995.650
Giải nhất 27 40.000.000
Giải nhì 2.012 500.000
Giải ba 43.558 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Bảy, 02/03/2024)
POWER 6/55 Kỳ quay #01003
Giá trị Jackpot 1
164.593.876.350đ
Giá trị Jackpot 2
6.237.897.400đ
01 19 21 31 50 55 37
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 164.593.876.350
Jackpot 2 0 6.237.897.400
Giải nhất 15 40.000.000
Giải nhì 1.622 500.000
Giải ba 31.683 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Năm, 29/02/2024)
POWER 6/55 Kỳ quay #01002
Giá trị Jackpot 1
153.346.722.600đ
Giá trị Jackpot 2
4.988.213.650đ
04 11 20 38 52 53 33
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 153.346.722.600
Jackpot 2 0 4.988.213.650
Giải nhất 17 40.000.000
Giải nhì 1.435 500.000
Giải ba 31.785 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Ba, 27/02/2024)
POWER 6/55 Kỳ quay #01001
Giá trị Jackpot 1
142.673.643.750đ
Giá trị Jackpot 2
3.802.316.000đ
01 04 06 08 24 35 53
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 142.673.643.750
Jackpot 2 0 3.802.316.000
Giải nhất 17 40.000.000
Giải nhì 2.068 500.000
Giải ba 36.946 50.000
thabet mig8 s666 zbet 888b cwin f8bet hb88 hb88 123b xoso66 xoso66 st666 tk88 m88 w88 188bet m88 w88 188bet