Xổ số Vietlott (Thứ Bảy, 09/12/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00968
Giá trị Jackpot 1
32.990.974.950đ
Giá trị Jackpot 2
4.814.957.800đ
06 09 26 27 34 47 41
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 32.990.974.950
Jackpot 2 0 4.814.957.800
Giải nhất 9 40.000.000
Giải nhì 619 500.000
Giải ba 11.708 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Năm, 07/12/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00967
Giá trị Jackpot 1
31.401.323.850đ
Giá trị Jackpot 2
4.638.329.900đ
09 13 28 33 50 53 47
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 31.401.323.850
Jackpot 2 0 4.638.329.900
Giải nhất 11 40.000.000
Giải nhì 507 500.000
Giải ba 9.651 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Ba, 05/12/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00966
Giá trị Jackpot 1
50.531.713.500đ
Giá trị Jackpot 2
4.482.627.250đ
02 04 19 32 35 39 49
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 1 50.531.713.500
Jackpot 2 0 4.482.627.250
Giải nhất 20 40.000.000
Giải nhì 826 500.000
Giải ba 17.445 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Bảy, 02/12/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00965
Giá trị Jackpot 1
48.458.017.200đ
Giá trị Jackpot 2
4.252.216.550đ
01 10 20 37 48 51 54
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 48.458.017.200
Jackpot 2 0 4.252.216.550
Giải nhất 23 40.000.000
Giải nhì 1.033 500.000
Giải ba 15.666 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Năm, 30/11/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00964
Giá trị Jackpot 1
46.969.203.000đ
Giá trị Jackpot 2
4.086.792.750đ
09 13 21 28 50 54 51
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 46.969.203.000
Jackpot 2 0 4.086.792.750
Giải nhất 7 40.000.000
Giải nhì 562 500.000
Giải ba 12.592 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Ba, 28/11/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00963
Giá trị Jackpot 1
44.717.168.550đ
Giá trị Jackpot 2
3.836.566.700đ
10 24 47 48 52 55 28
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 44.717.168.550
Jackpot 2 0 3.836.566.700
Giải nhất 7 40.000.000
Giải nhì 527 500.000
Giải ba 11.951 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Bảy, 25/11/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00962
Giá trị Jackpot 1
42.235.023.000đ
Giá trị Jackpot 2
3.560.772.750đ
07 09 10 17 25 53 49
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 42.235.023.000
Jackpot 2 0 3.560.772.750
Giải nhất 13 40.000.000
Giải nhì 687 500.000
Giải ba 14.059 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Năm, 23/11/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00961
Giá trị Jackpot 1
40.785.765.150đ
Giá trị Jackpot 2
3.399.744.100đ
04 06 26 33 52 55 15
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 40.785.765.150
Jackpot 2 0 3.399.744.100
Giải nhất 5 40.000.000
Giải nhì 413 500.000
Giải ba 9.819 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Ba, 21/11/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00960
Giá trị Jackpot 1
38.984.117.250đ
Giá trị Jackpot 2
3.199.561.000đ
03 07 16 37 39 51 09
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 38.984.117.250
Jackpot 2 0 3.199.561.000
Giải nhất 8 40.000.000
Giải nhì 608 500.000
Giải ba 12.852 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Bảy, 18/11/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00959
Giá trị Jackpot 1
37.188.068.250đ
Giá trị Jackpot 2
3.137.295.700đ
01 07 10 14 28 29 02
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 37.188.068.250
Jackpot 2 1 3.137.295.700
Giải nhất 13 40.000.000
Giải nhì 667 500.000
Giải ba 12.430 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Năm, 16/11/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00958
Giá trị Jackpot 1
35.952.406.950đ
Giá trị Jackpot 2
4.225.328.000đ
03 05 10 18 44 49 28
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 35.952.406.950
Jackpot 2 1 4.225.328.000
Giải nhất 3 40.000.000
Giải nhì 461 500.000
Giải ba 10.564 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Ba, 14/11/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00957
Giá trị Jackpot 1
34.196.392.650đ
Giá trị Jackpot 2
4.030.215.300đ
04 09 12 15 22 38 40
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 34.196.392.650
Jackpot 2 0 4.030.215.300
Giải nhất 13 40.000.000
Giải nhì 754 500.000
Giải ba 13.994 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Bảy, 11/11/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00956
Giá trị Jackpot 1
32.810.830.500đ
Giá trị Jackpot 2
3.876.263.950đ
02 03 04 19 41 42 23
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 32.810.830.500
Jackpot 2 0 3.876.263.950
Giải nhất 13 40.000.000
Giải nhì 461 500.000
Giải ba 10.208 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Năm, 09/11/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00955
Giá trị Jackpot 1
31.420.540.650đ
Giá trị Jackpot 2
3.721.787.300đ
08 17 24 34 39 48 44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 31.420.540.650
Jackpot 2 0 3.721.787.300
Giải nhất 7 40.000.000
Giải nhì 429 500.000
Giải ba 9.408 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Ba, 07/11/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00954
Giá trị Jackpot 1
35.075.545.050đ
Giá trị Jackpot 2
3.563.949.450đ
12 18 20 28 35 52 25
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 1 35.075.545.050
Jackpot 2 0 3.563.949.450
Giải nhất 12 40.000.000
Giải nhì 616 500.000
Giải ba 12.286 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Bảy, 04/11/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00953
Giá trị Jackpot 1
33.414.096.900đ
Giá trị Jackpot 2
3.379.344.100đ
14 35 37 47 48 50 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 33.414.096.900
Jackpot 2 0 3.379.344.100
Giải nhất 4 40.000.000
Giải nhì 410 500.000
Giải ba 9.029 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Năm, 02/11/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00952
Giá trị Jackpot 1
31.605.069.000đ
Giá trị Jackpot 2
3.178.341.000đ
09 15 17 21 26 36 13
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 31.605.069.000
Jackpot 2 0 3.178.341.000
Giải nhất 3 40.000.000
Giải nhì 544 500.000
Giải ba 11.173 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Ba, 31/10/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00951
Giá trị Jackpot 1
173.149.875.300đ
Giá trị Jackpot 2
3.727.385.950đ
10 16 17 28 37 42 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 1 173.149.875.300
Jackpot 2 1 3.727.385.950
Giải nhất 20 40.000.000
Giải nhì 1.613 500.000
Giải ba 33.139 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Bảy, 28/10/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00950
Giá trị Jackpot 1
166.603.401.750đ
Giá trị Jackpot 2
4.602.191.450đ
11 14 25 44 46 47 10
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 166.603.401.750
Jackpot 2 1 4.602.191.450
Giải nhất 9 40.000.000
Giải nhì 1.226 500.000
Giải ba 26.742 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Năm, 26/10/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00949
Giá trị Jackpot 1
157.447.377.750đ
Giá trị Jackpot 2
3.584.855.450đ
14 22 32 37 43 48 42
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 157.447.377.750
Jackpot 2 0 3.584.855.450
Giải nhất 30 40.000.000
Giải nhì 1.592 500.000
Giải ba 29.929 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Ba, 24/10/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00948
Giá trị Jackpot 1
152.183.678.700đ
Giá trị Jackpot 2
6.548.895.550đ
12 20 26 33 40 44 24
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 152.183.678.700
Jackpot 2 1 6.548.895.550
Giải nhất 18 40.000.000
Giải nhì 1.534 500.000
Giải ba 31.359 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Bảy, 21/10/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00947
Giá trị Jackpot 1
142.854.653.550đ
Giá trị Jackpot 2
5.512.337.200đ
11 16 24 34 47 52 15
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 142.854.653.550
Jackpot 2 0 5.512.337.200
Giải nhất 14 40.000.000
Giải nhì 1.280 500.000
Giải ba 26.040 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Năm, 19/10/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00946
Giá trị Jackpot 1
134.594.405.850đ
Giá trị Jackpot 2
4.594.531.900đ
01 23 29 37 51 55 54
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 134.594.405.850
Jackpot 2 0 4.594.531.900
Giải nhất 17 40.000.000
Giải nhì 1.241 500.000
Giải ba 25.928 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Ba, 17/10/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00945
Giá trị Jackpot 1
126.033.393.900đ
Giá trị Jackpot 2
3.643.308.350đ
13 22 33 41 46 47 09
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 126.033.393.900
Jackpot 2 0 3.643.308.350
Giải nhất 20 40.000.000
Giải nhì 1.214 500.000
Giải ba 26.177 50.000
thabet mig8 s666 zbet 888b cwin f8bet hb88 hb88 123b xoso66 xoso66 st666 tk88 m88 w88 188bet m88 w88 188bet