Xổ số Vietlott (Thứ Bảy, 25/03/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00857
Giá trị Jackpot 1
31.734.697.800đ
Giá trị Jackpot 2
3.819.559.600đ
17 18 28 40 49 54 16
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 31.734.697.800
Jackpot 2 0 3.819.559.600
Giải nhất 2 40.000.000
Giải nhì 344 500.000
Giải ba 8.107 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Năm, 23/03/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00856
Giá trị Jackpot 1
71.024.943.450đ
Giá trị Jackpot 2
3.626.815.400đ
04 07 22 33 40 49 39
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 1 71.024.943.450
Jackpot 2 0 3.626.815.400
Giải nhất 13 40.000.000
Giải nhì 660 500.000
Giải ba 14.859 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Ba, 21/03/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00855
Giá trị Jackpot 1
68.288.184.300đ
Giá trị Jackpot 2
3.322.731.050đ
07 17 31 43 45 49 52
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 68.288.184.300
Jackpot 2 0 3.322.731.050
Giải nhất 12 40.000.000
Giải nhì 834 500.000
Giải ba 17.796 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Bảy, 18/03/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00854
Giá trị Jackpot 1
65.383.604.850đ
Giá trị Jackpot 2
3.348.904.850đ
18 24 32 33 51 53 36
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 65.383.604.850
Jackpot 2 1 3.348.904.850
Giải nhất 4 40.000.000
Giải nhì 668 500.000
Giải ba 15.243 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Năm, 16/03/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00853
Giá trị Jackpot 1
62.243.461.200đ
Giá trị Jackpot 2
4.823.636.850đ
06 23 34 48 50 55 02
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 62.243.461.200
Jackpot 2 1 4.823.636.850
Giải nhất 8 40.000.000
Giải nhì 616 500.000
Giải ba 14.140 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Ba, 14/03/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00852
Giá trị Jackpot 1
59.309.461.650đ
Giá trị Jackpot 2
4.497.636.900đ
14 15 18 20 27 35 31
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 59.309.461.650
Jackpot 2 0 4.497.636.900
Giải nhất 9 40.000.000
Giải nhì 850 500.000
Giải ba 18.681 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Bảy, 11/03/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00851
Giá trị Jackpot 1
56.487.021.150đ
Giá trị Jackpot 2
4.184.032.400đ
13 23 25 30 35 44 08
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 56.487.021.150
Jackpot 2 0 4.184.032.400
Giải nhất 20 40.000.000
Giải nhì 841 500.000
Giải ba 16.495 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Năm, 09/03/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00850
Giá trị Jackpot 1
54.468.180.300đ
Giá trị Jackpot 2
3.959.716.750đ
12 22 28 34 53 54 40
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 54.468.180.300
Jackpot 2 0 3.959.716.750
Giải nhất 10 40.000.000
Giải nhì 593 500.000
Giải ba 14.227 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Ba, 07/03/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00849
Giá trị Jackpot 1
52.053.289.050đ
Giá trị Jackpot 2
3.691.395.500đ
08 22 25 27 39 50 28
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 52.053.289.050
Jackpot 2 0 3.691.395.500
Giải nhất 19 40.000.000
Giải nhì 846 500.000
Giải ba 16.361 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Bảy, 04/03/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00848
Giá trị Jackpot 1
49.872.652.950đ
Giá trị Jackpot 2
3.449.102.600đ
09 13 23 36 38 54 21
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 49.872.652.950
Jackpot 2 0 3.449.102.600
Giải nhất 9 40.000.000
Giải nhì 657 500.000
Giải ba 14.912 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Năm, 02/03/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00847
Giá trị Jackpot 1
47.768.959.650đ
Giá trị Jackpot 2
3.215.358.900đ
01 03 23 24 43 48 31
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 47.768.959.650
Jackpot 2 0 3.215.358.900
Giải nhất 9 40.000.000
Giải nhì 590 500.000
Giải ba 13.363 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Ba, 28/02/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00846
Giá trị Jackpot 1
45.830.729.550đ
Giá trị Jackpot 2
4.144.011.550đ
02 13 14 30 43 55 22
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 45.830.729.550
Jackpot 2 1 4.144.011.550
Giải nhất 6 40.000.000
Giải nhì 569 500.000
Giải ba 12.437 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Bảy, 25/02/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00845
Giá trị Jackpot 1
43.516.873.650đ
Giá trị Jackpot 2
3.886.916.450đ
01 02 14 21 38 51 50
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 43.516.873.650
Jackpot 2 0 3.886.916.450
Giải nhất 12 40.000.000
Giải nhì 501 500.000
Giải ba 10.921 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Năm, 23/02/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00844
Giá trị Jackpot 1
41.760.073.200đ
Giá trị Jackpot 2
3.691.716.400đ
12 16 29 31 39 48 40
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 41.760.073.200
Jackpot 2 0 3.691.716.400
Giải nhất 15 40.000.000
Giải nhì 528 500.000
Giải ba 11.269 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Ba, 21/02/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00843
Giá trị Jackpot 1
40.163.155.050đ
Giá trị Jackpot 2
3.514.281.050đ
04 12 15 21 30 44 05
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 40.163.155.050
Jackpot 2 0 3.514.281.050
Giải nhất 13 40.000.000
Giải nhì 758 500.000
Giải ba 14.170 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Bảy, 18/02/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00842
Giá trị Jackpot 1
38.396.133.300đ
Giá trị Jackpot 2
3.317.945.300đ
11 23 26 29 43 50 05
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 38.396.133.300
Jackpot 2 0 3.317.945.300
Giải nhất 7 40.000.000
Giải nhì 515 500.000
Giải ba 11.659 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Năm, 16/02/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00841
Giá trị Jackpot 1
36.591.358.350đ
Giá trị Jackpot 2
3.117.414.750đ
01 05 07 08 20 22 33
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 36.591.358.350
Jackpot 2 0 3.117.414.750
Giải nhất 19 40.000.000
Giải nhì 942 500.000
Giải ba 15.197 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Ba, 14/02/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00840
Giá trị Jackpot 1
35.534.625.600đ
Giá trị Jackpot 2
3.614.958.400đ
01 09 33 37 43 45 23
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 35.534.625.600
Jackpot 2 1 3.614.958.400
Giải nhất 8 40.000.000
Giải nhì 531 500.000
Giải ba 11.859 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Bảy, 11/02/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00839
Giá trị Jackpot 1
33.529.908.900đ
Giá trị Jackpot 2
3.392.212.100đ
04 13 45 48 52 54 05
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 33.529.908.900
Jackpot 2 0 3.392.212.100
Giải nhất 6 40.000.000
Giải nhì 422 500.000
Giải ba 9.369 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Năm, 09/02/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00838
Giá trị Jackpot 1
31.790.453.700đ
Giá trị Jackpot 2
3.198.939.300đ
01 10 29 30 49 50 09
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 31.790.453.700
Jackpot 2 0 3.198.939.300
Giải nhất 2 40.000.000
Giải nhì 439 500.000
Giải ba 9.081 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Ba, 07/02/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00837
Giá trị Jackpot 1
92.507.434.050đ
Giá trị Jackpot 2
5.518.164.800đ
06 27 29 32 39 52 09
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 1 92.507.434.050
Jackpot 2 1 5.518.164.800
Giải nhất 25 40.000.000
Giải nhì 1.105 500.000
Giải ba 25.047 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Bảy, 04/02/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00836
Giá trị Jackpot 1
85.835.025.750đ
Giá trị Jackpot 2
4.776.786.100đ
02 06 08 27 41 46 20
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 85.835.025.750
Jackpot 2 0 4.776.786.100
Giải nhất 9 40.000.000
Giải nhì 794 500.000
Giải ba 20.372 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Năm, 02/02/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00835
Giá trị Jackpot 1
79.652.814.150đ
Giá trị Jackpot 2
4.089.873.700đ
03 10 23 29 34 53 11
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 79.652.814.150
Jackpot 2 0 4.089.873.700
Giải nhất 15 40.000.000
Giải nhì 899 500.000
Giải ba 19.788 50.000
Xổ số Vietlott (Thứ Ba, 31/01/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00834
Giá trị Jackpot 1
73.618.027.050đ
Giá trị Jackpot 2
3.419.341.800đ
10 11 31 32 38 52 05
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 73.618.027.050
Jackpot 2 0 3.419.341.800
Giải nhất 29 40.000.000
Giải nhì 1.571 500.000
Giải ba 28.703 50.000