Xổ số Vietlott (Thứ Tư, 12/06/2024)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01210
Giá trị Jackpot
41.467.525.000đ
01 02 08 13 26 34
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 41.467.525.000
Giải nhất 37 10.000.000
Giải nhì 1.269 300.000
Giải ba 23.072 30.000
Xổ số Vietlott (Chủ Nhật, 09/06/2024)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01209
Giá trị Jackpot
36.917.178.000đ
04 05 28 32 37 42
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 36.917.178.000
Giải nhất 30 10.000.000
Giải nhì 1.352 300.000
Giải ba 22.740 30.000
Xổ số Vietlott (Thứ Sáu, 07/06/2024)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01208
Giá trị Jackpot
32.584.730.500đ
15 19 24 25 27 39
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 32.584.730.500
Giải nhất 27 10.000.000
Giải nhì 1.436 300.000
Giải ba 23.080 30.000
Xổ số Vietlott (Thứ Tư, 05/06/2024)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01207
Giá trị Jackpot
28.609.380.500đ
11 25 28 33 34 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 28.609.380.500
Giải nhất 16 10.000.000
Giải nhì 1.172 300.000
Giải ba 20.654 30.000
Xổ số Vietlott (Chủ Nhật, 02/06/2024)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01206
Giá trị Jackpot
24.397.894.000đ
02 07 13 23 25 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 24.397.894.000
Giải nhất 18 10.000.000
Giải nhì 1.280 300.000
Giải ba 20.952 30.000
Xổ số Vietlott (Thứ Sáu, 31/05/2024)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01205
Giá trị Jackpot
22.426.387.500đ
04 08 15 23 31 40
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 22.426.387.500
Giải nhất 30 10.000.000
Giải nhì 1.282 300.000
Giải ba 18.951 30.000
Xổ số Vietlott (Thứ Tư, 29/05/2024)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01204
Giá trị Jackpot
20.570.219.000đ
04 21 25 27 35 39
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 20.570.219.000
Giải nhất 24 10.000.000
Giải nhì 1.113 300.000
Giải ba 19.594 30.000
Xổ số Vietlott (Chủ Nhật, 26/05/2024)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01203
Giá trị Jackpot
18.585.169.500đ
04 09 11 14 19 27
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 18.585.169.500
Giải nhất 27 10.000.000
Giải nhì 1.412 300.000
Giải ba 22.096 30.000
Xổ số Vietlott (Thứ Sáu, 24/05/2024)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01202
Giá trị Jackpot
16.892.502.000đ
02 14 15 17 23 40
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 16.892.502.000
Giải nhất 20 10.000.000
Giải nhì 996 300.000
Giải ba 17.103 30.000
Xổ số Vietlott (Thứ Tư, 22/05/2024)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01201
Giá trị Jackpot
15.046.246.500đ
02 03 10 22 41 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 15.046.246.500
Giải nhất 24 10.000.000
Giải nhì 1.113 300.000
Giải ba 18.725 30.000
Xổ số Vietlott (Chủ Nhật, 19/05/2024)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01200
Giá trị Jackpot
13.304.746.000đ
05 19 25 35 37 39
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 13.304.746.000
Giải nhất 34 10.000.000
Giải nhì 1.563 300.000
Giải ba 21.877 30.000
Xổ số Vietlott (Thứ Sáu, 17/05/2024)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01199
Giá trị Jackpot
69.796.747.000đ
08 22 27 29 39 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 69.796.747.000
Giải nhất 59 10.000.000
Giải nhì 2.803 300.000
Giải ba 41.364 30.000
Xổ số Vietlott (Thứ Tư, 15/05/2024)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01198
Giá trị Jackpot
63.000.355.500đ
03 11 13 21 24 34
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 63.000.355.500
Giải nhất 42 10.000.000
Giải nhì 2.255 300.000
Giải ba 37.624 30.000
Xổ số Vietlott (Chủ Nhật, 12/05/2024)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01197
Giá trị Jackpot
56.872.464.500đ
03 05 06 09 32 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 56.872.464.500
Giải nhất 32 10.000.000
Giải nhì 1.925 300.000
Giải ba 34.750 30.000
Xổ số Vietlott (Thứ Sáu, 10/05/2024)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01196
Giá trị Jackpot
53.511.343.500đ
12 13 31 38 42 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 53.511.343.500
Giải nhất 34 10.000.000
Giải nhì 1.662 300.000
Giải ba 30.583 30.000
Xổ số Vietlott (Thứ Tư, 08/05/2024)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01195
Giá trị Jackpot
50.378.948.500đ
02 10 13 22 30 34
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 50.378.948.500
Giải nhất 40 10.000.000
Giải nhì 1.854 300.000
Giải ba 28.756 30.000
Xổ số Vietlott (Chủ Nhật, 05/05/2024)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01194
Giá trị Jackpot
47.438.133.000đ
10 12 14 16 21 39
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 47.438.133.000
Giải nhất 31 10.000.000
Giải nhì 1.624 300.000
Giải ba 27.795 30.000
Xổ số Vietlott (Thứ Sáu, 03/05/2024)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01193
Giá trị Jackpot
44.647.657.500đ
01 13 14 21 27 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 44.647.657.500
Giải nhất 24 10.000.000
Giải nhì 1.461 300.000
Giải ba 24.441 30.000
Xổ số Vietlott (Thứ Tư, 01/05/2024)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01192
Giá trị Jackpot
41.717.518.000đ
07 09 17 20 25 29
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 41.717.518.000
Giải nhất 46 10.000.000
Giải nhì 1.840 300.000
Giải ba 29.082 30.000
Xổ số Vietlott (Chủ Nhật, 28/04/2024)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01191
Giá trị Jackpot
39.429.278.000đ
01 13 14 22 23 37
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 39.429.278.000
Giải nhất 33 10.000.000
Giải nhì 1.497 300.000
Giải ba 24.885 30.000
Xổ số Vietlott (Thứ Sáu, 26/04/2024)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01190
Giá trị Jackpot
36.854.769.000đ
02 03 25 34 35 38
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 36.854.769.000
Giải nhất 19 10.000.000
Giải nhì 1.374 300.000
Giải ba 24.372 30.000
Xổ số Vietlott (Thứ Tư, 24/04/2024)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01189
Giá trị Jackpot
33.913.442.500đ
07 21 30 33 38 39
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 33.913.442.500
Giải nhất 38 10.000.000
Giải nhì 1.634 300.000
Giải ba 26.659 30.000
Xổ số Vietlott (Chủ Nhật, 21/04/2024)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01188
Giá trị Jackpot
31.115.578.500đ
07 21 36 38 40 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 31.115.578.500
Giải nhất 24 10.000.000
Giải nhì 1.340 300.000
Giải ba 24.355 30.000
Xổ số Vietlott (Thứ Sáu, 19/04/2024)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01187
Giá trị Jackpot
28.496.335.000đ
02 03 20 21 32 33
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 28.496.335.000
Giải nhất 25 10.000.000
Giải nhì 1.288 300.000
Giải ba 22.841 30.000
thabet mig8 s666 zbet 888b cwin f8bet hb88 hb88 123b xoso66 xoso66 st666 tk88 m88 w88 188bet m88 w88 188bet