Xổ số Vietlott (Chủ Nhật, 10/12/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01132
Giá trị Jackpot
23.299.498.500đ
09 10 11 17 41 44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 23.299.498.500
Giải nhất 22 10.000.000
Giải nhì 1.076 300.000
Giải ba 19.183 30.000
Xổ số Vietlott (Thứ Sáu, 08/12/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01131
Giá trị Jackpot
21.503.268.500đ
11 15 16 17 42 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 21.503.268.500
Giải nhất 23 10.000.000
Giải nhì 912 300.000
Giải ba 16.652 30.000
Xổ số Vietlott (Thứ Tư, 06/12/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01130
Giá trị Jackpot
19.757.570.500đ
18 19 20 29 41 42
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 19.757.570.500
Giải nhất 10 10.000.000
Giải nhì 894 300.000
Giải ba 16.142 30.000
Xổ số Vietlott (Chủ Nhật, 03/12/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01129
Giá trị Jackpot
17.845.608.000đ
12 14 16 21 29 32
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 17.845.608.000
Giải nhất 31 10.000.000
Giải nhì 885 300.000
Giải ba 15.157 30.000
Xổ số Vietlott (Thứ Sáu, 01/12/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01128
Giá trị Jackpot
16.300.633.500đ
05 10 14 21 27 32
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 16.300.633.500
Giải nhất 19 10.000.000
Giải nhì 1.179 300.000
Giải ba 18.148 30.000
Xổ số Vietlott (Thứ Tư, 29/11/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01127
Giá trị Jackpot
14.760.004.000đ
09 22 24 32 38 39
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 14.760.004.000
Giải nhất 19 10.000.000
Giải nhì 902 300.000
Giải ba 15.645 30.000
Xổ số Vietlott (Chủ Nhật, 26/11/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01126
Giá trị Jackpot
13.191.038.000đ
04 06 15 23 25 36
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 13.191.038.000
Giải nhất 26 10.000.000
Giải nhì 1.218 300.000
Giải ba 17.986 30.000
Xổ số Vietlott (Thứ Sáu, 24/11/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01125
Giá trị Jackpot
96.243.094.000đ
05 18 22 34 41 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 96.243.094.000
Giải nhất 70 10.000.000
Giải nhì 2.741 300.000
Giải ba 43.210 30.000
Xổ số Vietlott (Thứ Tư, 22/11/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01124
Giá trị Jackpot
87.610.138.500đ
15 18 20 23 37 39
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 87.610.138.500
Giải nhất 81 10.000.000
Giải nhì 2.939 300.000
Giải ba 48.074 30.000
Xổ số Vietlott (Chủ Nhật, 19/11/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01123
Giá trị Jackpot
79.611.327.000đ
01 03 19 20 26 34
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 79.611.327.000
Giải nhất 47 10.000.000
Giải nhì 2.073 300.000
Giải ba 35.516 30.000
Xổ số Vietlott (Thứ Sáu, 17/11/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01122
Giá trị Jackpot
71.959.468.000đ
16 20 25 26 36 41
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 71.959.468.000
Giải nhất 31 10.000.000
Giải nhì 1.791 300.000
Giải ba 33.459 30.000
Xổ số Vietlott (Thứ Tư, 15/11/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01121
Giá trị Jackpot
64.531.119.500đ
02 03 12 16 30 37
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 64.531.119.500
Giải nhất 36 10.000.000
Giải nhì 2.145 300.000
Giải ba 36.946 30.000
Xổ số Vietlott (Chủ Nhật, 12/11/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01120
Giá trị Jackpot
57.741.013.000đ
02 04 10 15 27 31
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 57.741.013.000
Giải nhất 38 10.000.000
Giải nhì 1.980 300.000
Giải ba 31.624 30.000
Xổ số Vietlott (Thứ Sáu, 10/11/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01119
Giá trị Jackpot
52.013.662.000đ
01 04 10 13 14 44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 52.013.662.000
Giải nhất 32 10.000.000
Giải nhì 1.691 300.000
Giải ba 28.670 30.000
Xổ số Vietlott (Thứ Tư, 08/11/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01118
Giá trị Jackpot
46.370.024.000đ
07 20 23 27 31 33
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 46.370.024.000
Giải nhất 41 10.000.000
Giải nhì 1.735 300.000
Giải ba 27.071 30.000
Xổ số Vietlott (Chủ Nhật, 05/11/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01117
Giá trị Jackpot
41.347.137.000đ
01 13 16 18 23 25
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 41.347.137.000
Giải nhất 23 10.000.000
Giải nhì 1.176 300.000
Giải ba 20.837 30.000
Xổ số Vietlott (Thứ Sáu, 03/11/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01116
Giá trị Jackpot
36.816.190.500đ
02 07 09 13 22 38
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 36.816.190.500
Giải nhất 40 10.000.000
Giải nhì 1.708 300.000
Giải ba 25.289 30.000
Xổ số Vietlott (Thứ Tư, 01/11/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01115
Giá trị Jackpot
34.834.282.500đ
01 03 15 16 23 28
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 34.834.282.500
Giải nhất 28 10.000.000
Giải nhì 1.456 300.000
Giải ba 24.163 30.000
Xổ số Vietlott (Chủ Nhật, 29/10/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01114
Giá trị Jackpot
32.603.524.000đ
05 07 15 21 32 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 32.603.524.000
Giải nhất 14 10.000.000
Giải nhì 1.220 300.000
Giải ba 20.921 30.000
Xổ số Vietlott (Thứ Sáu, 27/10/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01113
Giá trị Jackpot
30.339.644.500đ
07 10 14 21 26 37
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 30.339.644.500
Giải nhất 38 10.000.000
Giải nhì 1.360 300.000
Giải ba 21.741 30.000
Xổ số Vietlott (Thứ Tư, 25/10/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01112
Giá trị Jackpot
28.509.002.000đ
04 06 13 25 31 41
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 28.509.002.000
Giải nhất 27 10.000.000
Giải nhì 1.103 300.000
Giải ba 19.349 30.000
Xổ số Vietlott (Chủ Nhật, 22/10/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01111
Giá trị Jackpot
26.107.271.500đ
10 13 14 19 35 40
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 26.107.271.500
Giải nhất 24 10.000.000
Giải nhì 1.036 300.000
Giải ba 18.926 30.000
Xổ số Vietlott (Thứ Sáu, 20/10/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01110
Giá trị Jackpot
24.166.305.500đ
04 16 21 24 26 37
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 24.166.305.500
Giải nhất 22 10.000.000
Giải nhì 1.090 300.000
Giải ba 18.888 30.000
Xổ số Vietlott (Thứ Tư, 18/10/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01109
Giá trị Jackpot
22.112.806.000đ
02 07 18 20 24 29
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 22.112.806.000
Giải nhất 32 10.000.000
Giải nhì 1.185 300.000
Giải ba 21.085 30.000
thabet mig8 s666 zbet 888b cwin f8bet hb88 hb88 123b xoso66 xoso66 st666 tk88 m88 w88 188bet m88 w88 188bet