Xổ số Vietlott (Chủ Nhật, 26/03/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01021
Giá trị Jackpot
35.931.924.500đ
06 16 18 25 34 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 35.931.924.500
Giải nhất 22 10.000.000
Giải nhì 1.380 300.000
Giải ba 21.185 30.000
Xổ số Vietlott (Thứ Sáu, 24/03/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01020
Giá trị Jackpot
32.015.387.000đ
06 14 15 18 24 41
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 32.015.387.000
Giải nhất 24 10.000.000
Giải nhì 1.101 300.000
Giải ba 19.684 30.000
Xổ số Vietlott (Thứ Tư, 22/03/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01019
Giá trị Jackpot
28.336.399.500đ
05 08 10 15 17 41
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 28.336.399.500
Giải nhất 27 10.000.000
Giải nhì 1.226 300.000
Giải ba 20.102 30.000
Xổ số Vietlott (Chủ Nhật, 19/03/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01018
Giá trị Jackpot
24.811.119.000đ
02 07 10 21 28 35
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 24.811.119.000
Giải nhất 26 10.000.000
Giải nhì 1.382 300.000
Giải ba 19.960 30.000
Xổ số Vietlott (Thứ Sáu, 17/03/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01017
Giá trị Jackpot
22.922.875.000đ
05 07 12 22 26 33
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 22.922.875.000
Giải nhất 25 10.000.000
Giải nhì 1.311 300.000
Giải ba 20.099 30.000
Xổ số Vietlott (Thứ Tư, 15/03/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01016
Giá trị Jackpot
21.319.497.500đ
11 19 23 28 34 35
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 21.319.497.500
Giải nhất 30 10.000.000
Giải nhì 1.141 300.000
Giải ba 19.544 30.000
Xổ số Vietlott (Chủ Nhật, 12/03/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01015
Giá trị Jackpot
19.674.351.500đ
10 28 29 31 33 37
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 19.674.351.500
Giải nhất 39 10.000.000
Giải nhì 1.103 300.000
Giải ba 16.711 30.000
Xổ số Vietlott (Thứ Sáu, 10/03/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01014
Giá trị Jackpot
18.137.132.500đ
03 05 13 22 36 44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 18.137.132.500
Giải nhất 24 10.000.000
Giải nhì 1.156 300.000
Giải ba 17.148 30.000
Xổ số Vietlott (Thứ Tư, 08/03/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01013
Giá trị Jackpot
16.668.406.500đ
10 13 22 25 28 36
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 16.668.406.500
Giải nhất 21 10.000.000
Giải nhì 1.085 300.000
Giải ba 17.257 30.000
Xổ số Vietlott (Chủ Nhật, 05/03/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01012
Giá trị Jackpot
15.021.254.500đ
09 11 24 31 36 44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 15.021.254.500
Giải nhất 19 10.000.000
Giải nhì 911 300.000
Giải ba 16.310 30.000
Xổ số Vietlott (Thứ Sáu, 03/03/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01011
Giá trị Jackpot
13.518.471.500đ
10 22 26 27 33 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 13.518.471.500
Giải nhất 16 10.000.000
Giải nhì 792 300.000
Giải ba 14.455 30.000
Xổ số Vietlott (Thứ Tư, 01/03/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01010
Giá trị Jackpot
48.383.620.000đ
13 14 29 33 38 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 2 48.383.620.000
Giải nhất 59 10.000.000
Giải nhì 3.101 300.000
Giải ba 48.675 30.000
Xổ số Vietlott (Chủ Nhật, 26/02/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01009
Giá trị Jackpot
87.754.341.500đ
04 09 16 26 28 42
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 87.754.341.500
Giải nhất 47 10.000.000
Giải nhì 2.444 300.000
Giải ba 41.868 30.000
Xổ số Vietlott (Thứ Sáu, 24/02/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01008
Giá trị Jackpot
79.907.120.500đ
01 10 16 22 35 44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 79.907.120.500
Giải nhất 49 10.000.000
Giải nhì 2.192 300.000
Giải ba 35.356 30.000
Xổ số Vietlott (Thứ Tư, 22/02/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01007
Giá trị Jackpot
72.458.330.000đ
08 16 22 23 28 38
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 72.458.330.000
Giải nhất 51 10.000.000
Giải nhì 2.338 300.000
Giải ba 39.630 30.000
Xổ số Vietlott (Chủ Nhật, 19/02/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01006
Giá trị Jackpot
65.155.827.000đ
02 20 22 28 29 38
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 65.155.827.000
Giải nhất 43 10.000.000
Giải nhì 1.979 300.000
Giải ba 31.792 30.000
Xổ số Vietlott (Thứ Sáu, 17/02/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01005
Giá trị Jackpot
58.862.337.500đ
01 05 10 13 23 25
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 58.862.337.500
Giải nhất 49 10.000.000
Giải nhì 2.036 300.000
Giải ba 33.358 30.000
Xổ số Vietlott (Thứ Tư, 15/02/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01004
Giá trị Jackpot
52.573.149.000đ
01 02 08 20 24 31
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 52.573.149.000
Giải nhất 34 10.000.000
Giải nhì 1.663 300.000
Giải ba 29.392 30.000
Xổ số Vietlott (Chủ Nhật, 12/02/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01003
Giá trị Jackpot
46.539.623.000đ
03 05 11 23 24 42
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 46.539.623.000
Giải nhất 30 10.000.000
Giải nhì 1.700 300.000
Giải ba 27.864 30.000
Xổ số Vietlott (Thứ Sáu, 10/02/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01002
Giá trị Jackpot
41.745.505.000đ
01 11 23 27 33 39
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 41.745.505.000
Giải nhất 28 10.000.000
Giải nhì 1.664 300.000
Giải ba 26.501 30.000
Xổ số Vietlott (Thứ Tư, 08/02/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01001
Giá trị Jackpot
37.143.174.500đ
06 18 20 22 26 34
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 37.143.174.500
Giải nhất 36 10.000.000
Giải nhì 1.600 300.000
Giải ba 23.600 30.000
Xổ số Vietlott (Chủ Nhật, 05/02/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01000
Giá trị Jackpot
32.791.181.500đ
13 15 23 29 31 34
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 32.791.181.500
Giải nhất 29 10.000.000
Giải nhì 1.261 300.000
Giải ba 20.845 30.000
Xổ số Vietlott (Thứ Sáu, 03/02/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #00999
Giá trị Jackpot
28.986.447.000đ
04 11 16 30 33 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 28.986.447.000
Giải nhất 29 10.000.000
Giải nhì 1.133 300.000
Giải ba 19.206 30.000
Xổ số Vietlott (Thứ Tư, 01/02/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #00998
Giá trị Jackpot
25.270.714.500đ
16 21 27 29 34 44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng Lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 25.270.714.500
Giải nhất 22 10.000.000
Giải nhì 1.084 300.000
Giải ba 19.505 30.000